Back to Top

Familie Eulderink

Vanaf 1990 ben ik al actief in het kerkelijk jeugdwerk in Purmerend. In eerste instantie begon ik als lid van het Interkerkelijk Jeugdwerk te Purmerend. Een overkoepelend orgaan van de jeugdraden van de diverse kerken. (Rooms Katholiek, Hervormd en Gereformeerd). Het doel van dit orgaan was om te kijken om de oecumene op het gebied van jeudgwerk gestalte te geven. Er bestonden drie werkgroepen, recreatie, vieren en leren.
In 1997 hield het IJW op te bestaan en ging het jeugdwerk terug naar de eigen kerken.
Hierna ben ik penningmeester geworden van de werkgroep jeugd van de Hervormde gemeente. In december 2007 is deze verenigd met de Gereformeerde en Lutherse gemeente en heet nu de Protestantse gemeente Purmerend.

 

De "nachtclub" is ontstaan tijdens het seizoen 2004-2005 vanuit het jaarthema van de Raad van kerken te Purmerend.
Het jaarthema van dit jaar was "De bakker en de schenker". Aan de hand van dit jaarthema is er een nacht in de Nicolaaskerk georganiseerd voor jongeren van 13-18 jaar met een programma wat in het teken stond van eten en drinken.

 

Deze nacht is een dusdanig succes geweest dat het een vervolg heeft gekregen.

In 2011 is de laatste jongerennacht georganiseerd. Na 7 jaar werd het aantal deelnemers te klein en had de leiding geen inspiratie meer.

2011 De nacht van de sprekende spiegel
2010 De nacht van de lange schaduwen
2009 De nacht van de verdwenen tijd.
2008 De nacht van het 6e gebod.
2007 De nacht van het mysterie
2006 De nacht van de toekomst
2005 De nacht van de bakker en de schenker